ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδημιών

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2023 -2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2023-2024 (pdf)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το πρόγραμμα ισχύει υπό τη προϋπόθεση ότι θα παραχωρηθούν οι ώρες στους συλλόγους απο τον ΔΟΠΑΠ και τις Σχολικές Επιτροπές.

 


 

* Πρόγραμμα προπονήσεων Ακαδημιών 2020-2021

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τις τελικές αποφάσεις για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων από τοιν ΔΟΠΑΠ και τις σχολικές επιτροπές και τη συνεννόηση με τους άλλους χρήστες των εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των προπονήσεων με τα έως τώρα γνωστά, προκειμένου να βοηθήσουμε τον προγραμματισμό και των άλλων δραστηριοτήτων των παιδιών.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2020-2021